BIZ Net

Bankowość internetowa dla korporacji

BIZ Bank oferuje nowoczesny system bankowości internetowej BIZ Net. Zapewnia on łatwy i szybki dostęp do bankowości transakcyjnej przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

System zapewnia

 • natychmiastowy dostęp do:
  • aktualnych sald księgowych i środków do dyspozycji na rachunkach
  • szczegółów wszystkich uznań i obciążeń na rachunku
  • wyciągów (przegląd, wydruk, eksport)
  • przeglądu sald i transakcji historycznych
  • przeglądu sald prognozowanych
  • przeglądu lokat terminowych wraz z dostępem do szczegółów danego kontraktu
 • realizację zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych oraz polecenia zapłaty

Elastyczność

Praca w czasie rzeczywistym umożliwia Klientowi sprawdzenie na jakim etapie przetwarzania znajdują się przesłane do BIZ Banku zlecenia oraz jaki jest aktualnie stan środków na jego rachunku.

Integracja

BIZ Net posiada mechanizmy eksportu i importu danych umożliwiające Klientowi zaimportowanie zleceń do systemu bankowości internetowej bezpośrednio ze swojego systemu finansowo-księgowego. Możliwe jest również wyeksportowanie wyciągów i ich automatycznie wczytanie do systemu finansowo-księgowego.

Nowoczesność

 • dostęp do informacji o rachunku i operacjach na rachunku przez 24 godziny z każdego miejsca na świecie mającego połączenie z internetem
 • dodawanie nowych funkcji, produktów bankowych i dostosowywanie systemu do wymagań Klientów odbywa się po stronie Banku bez udziału użytkownika
 • profesjonalna obsługa i wsparcie

Twój doradca

 

Telefon

22 653 06 75