Bankowość transakcyjna

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

BIZ Bank prowadząc rachunki bieżące oferuje rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – w złotych i walutach wymienialnych.

Korzyści

  • szybki dostęp do informacji
  • błyskawiczna i profesjonalna realizacja zleceń płatniczych
  • szeroki wybór instrumentów płatniczych
  • fachowa i miła obsługa – Klient jest zawsze najważniejszy

Przelewy krajowe

Usługa bankowa umożliwiająca regulowanie za pośrednictwem rachunku bankowego wszelkich zobowiązań Klienta, w tym także na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych. Rozliczenia przelewów krajowych odbywają się za pośrednictwem systemów rozliczeniowych Elixir i Sorbnet2.

Przelewy walutowe

Usługa bankowa umożliwiająca dokonanie przelewów w walucie obcej (wysyłanych do banku zagranicznego lub krajowego) lub w złotych polskich wysyłanych do banku zagranicznego.

Polecenie zapłaty

Efektywna, tania i szybka forma pobierania należności od stałych kontrahentów. Rozwiązanie korzystne dla płatników, ponieważ zwalnia ich z konieczności czuwania nad terminami zapłaty. Inicjatorem rozliczenia jest Odbiorca. Zleca on Bankowi pobranie z rachunku Płatnika odpowiedniej kwoty, wynikającej z zawartej pomiędzy nimi umowy. Aby rozpocząć rozliczenia w formie polecenia zapłaty Płatnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na tę formę zapłaty, podpisując stosowny dokument.

Inkaso czeku

Bank prowadzi obsługę inkasa czeków krajowych i zagranicznych. Inkaso polega na przyjęciu czeku od podawcy (Klienta Banku) i wysłanie go do banku, który go wystawił w celu uzyskania pokrycia, a następnie zapłaty za czek na rachunek Klienta.

Transakcje gotówkowe

Obsługa gotówkowa w BIZ Banku realizowana jest w polskich złotych oraz wybranych walutach obcych (EUR, USD, GBP). Klienci Banku mogą realizować wpłaty i wypłaty gotówkowe w wybranych oddziałach BIZ Banku.

Zbiór i automatyczne uzgadnianie należności bezgotówkowych

Dzięki zastosowaniu rachunków wirtualnych, usługa umożliwia Klientom szybką i automatyczną identyfikację swoich płatników. Częścią numeru rachunku jest ustalony przez Klienta identyfikator płatnika. W wyniku rozliczenia rachunek Klienta uznawany jest zbiorczą kwotą wpłat, natomiast pełna informacja o płatnościach przychodzących zawarta jest w specjalnym raporcie dostarczanym Klientowi drogą elektroniczną.

Twój doradca

 

Telefon

22 653 06 55