BIZ CashLine

System bankowości elektronicznej

pracujący w trybie offline, który wymaga instalacji aplikacji u klienta. Transmisja z bankiem odbywa się na żądanie użytkownika z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu transmisji danych. System posiada mechanizmy eksportu i importu danych umożliwiające klientowi integrację z własnym systemem finansowo-księgowym. BIZ CashLine umożliwia definiowanie struktur importowanych i eksportowanych plików.

System zapewnia

  • natychmiastowy dostęp do:
  • bieżącej i  historycznej informacji o saldach, obrotach i operacjach na rachunkach
  • szczegółów wszystkich uznań i obciążeń na rachunku
  • wyciągów bankowych z możliwością przeglądu, drukowania i eksportu danych
  • prowadzenia analiz stanu środków na rachunkach z wykorzystaniem pobranych z banku i wczytanych do baz programu danych (operacji bieżących, operacji zaksięgowanych w banku) oraz wprowadzanych ręcznie operacji planowanych
  • realizację zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych oraz polecenia zapłaty
  • tworzenie baz danych beneficjentów i szablonów płatności.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo BIZ CashLine gwarantują nowoczesne systemy zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, indywidualne identyfikatory i hasła dla użytkowników. Każda transmisja danych (transakcji) do Banku wymaga autoryzacji podpisem elektronicznym oraz pliku komunikacyjnego zawierającego kod PIN identyfikujący Użytkownika Banku.

Autoryzacja

Do autoryzacji zleceń wykorzystywany jest podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej służące do identyfikacji osoby składającej podpis. Podpis elektroniczny generowany jest w procesie instalacji program BIZ CashLine. Podpis elektroniczny generowany jest na osobnym nośniku danych (dyskietka, pendrive, płyta CD).

Proces instalacji

Po podpisaniu umowy Bank instaluje systemu BIZ CashLine w siedzibie Klienta. Proces instalacji obejmuje szkolenie oraz prezentację działanie systemu.

Twój doradca

 

Telefon

22 653 06 75