Faktoring

Faktoring to nowoczesna usługa finansowa

dająca natychmiastowy dostęp do gotówki „zamrożonej” w należnościach handlowych przysługujących za dostarczony towar lub wykonane usługi. Oprócz poprawy płynności finansowej klient uzyskuje wsparcie BIZ Banku w zakresie szeroko rozumianego zarządzania należnościami: monitorowanie terminowości spłat czy pomoc w dochodzeniu niezapłaconych faktur to tylko niektóre z nich.

Korzyści

  • możliwość negocjowania rabatów u dostawców w zamian za płatności gotówkowe
  • szansa na pozyskanie nowych odbiorców – dzięki oferowaniu wydłużonych terminów płatności
  • skuteczne zarządzanie należnościami
  • zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności
  • dostęp do elastycznego źródła finansowania kapitału obrotowego, które w odróżnieniu od kredytu zazwyczaj nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych

Możliwości

Finansowaniem faktoringowym można objąć odbiorców krajowych lub zagranicznych. BIZ Bank obsługuje należności wystawione w: PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Przyjazny system informatyczny BIZ Faktor pozwala na łatwe zarządzanie umową faktoringową. Udostępniamy Klientom kompletny zestaw raportów oraz możliwość elektronicznego przesyłania faktur do banku.

Rozwiązania

Faktoring z regresem

BIZ Bank finansuje sprzedaż krajową i/lub zagraniczną bez przejęcia ryzyka braku płatności ze strony kontrahentów. Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie nie narzucając minimalnej liczby obiorców w umowie faktoringowej.

Faktoring bez regresu z polisą klienta

Oprócz finasowania sprzedaży krajowej i/lub zagranicznej klient BIZ Bank przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców w ramach umowy ubezpieczenia należności zawartej pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Faktoring bez regresu

Produkt łączy w sobie finansowanie i przejęcie przez Bank ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Dyskonto wierzytelności

Dyskonto wierzytelności to produkt, w ramach którego Bank nabywa i finansuje wybrane wierzytelności handlowe przysługujące Klientowi (zbywcy) od jego odbiorcy z tytułu zrealizowanych dostaw lub wykonanych usług.

Twój doradca

 

Telefon

22 653 05 92