Finansowanie handlu

Obsługa handlu w obrocie krajowym i zagranicznym

Jeśli masz do czynienia z partnerem, którego wiarygodność trudno ocenić lub nawiązałeś kontakty handlowe na nowych rynkach zbytu lub chcesz zapewnić terminową dostawę zamówionych towarów albo terminową płatność za sprzedawane produkty, to BIZ Bank przygotował nowoczesne rozwiązania zapewniające bezpieczną realizację transakcji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz możliwość finansowania zawartych kontraktów.

BIZ Bank zapewnia firmom kompleksową obsługę w zakresie finansowania i obsługi transakcyjnej handlu. Oferujemy obsługę transakcji w formie jednorazowych transakcji jak również w formie linii wieloproduktowej.

 

Korzyści

Zastosowanie produktów gwarancyjnych umożliwia firmom – min.:

 • zabezpieczenie ryzyka transakcyjnego oraz niewypłacalności partnera handlowego
 • poprawę płynności finansowej
 • start w postępowaniach przetargowych
 • uwolnienie środków własnych zaangażowanych w kaucjach lub depozytach
 • pewny instrument egzekwowania należności

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia beneficjentowi gwarancji określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań.

Bez względu na to, czy klient jest zainteresowany jednorazową transakcją, czy też kompleksową linią produktową, umożliwiającą wielokrotne wystawianie gwarancji, eksperci BIZ Banku służą profesjonalnym doradztwem przy dopasowania treści gwarancji do warunków kontraktu oraz w przypadkach zastosowania niestandardowych wzorów gwarancji.

Rodzaje gwarancji

 • przetargowe
 • dobrego wykonania umowy
 • rękojmi
 • zwrotu zaliczki
 • zwrotu kwot zatrzymanych
 • płatnicze
 • najmu
 • spłaty kredytu
 • inne – np.: konsorcjalne, na potrzeby IRGIT

Akredytywy dokumentowe

Akredytywa dokumentowa to sprawdzony produkt bankowy stosowany w rozliczeniu krajowych i zagranicznych transakcji handlowych. Jest ona zobowiązaniem Banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty po spełnieniu przez niego określonych w akredytywie warunków. BIZ Bank obsługuje zarówno akredytywy własne jak i obce, w formie pojedynczych transakcji lub linii produktowej.

Inkasa dokumentowe

Inkaso dokumentowe to produkt rozliczeniowy będący uwarunkowaną formą płatności, w której Bank występuje jako pośrednik w przekazywaniu klientowi dokumentów w zamian za zapłatę lub akcept weksla.

Dyskonto należności z akredytywy

Dyskonto należności z akredytywy polega na odkupieniu przez bank od eksportera należności z akredytywy przed terminem jej płatnosci po stwierdzeniu zgodności zaprezentowanych w jej ramach dokumentów z warunkami akredytywy. W wyniku nabycia wierzytelności Bank wypłaca beneficjentowi akredytywy kwotę należności pomniejszoną o kwotę odsetek dyskontowych za przewidziany okres finansowania wraz z należną bankowi prowizją dyskontową.

Skontaktuj się z nami

 

Znajdź centrum korporacyjne

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z INFOLINIĄ

801 500 600