Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

Finansowanie jednostek Samorządu Terytorialnego

Poza klasycznymi instrumentami finansowania gmin, BIZ Bank specjalizuje się w wykorzystywaniu doświadczeń z realizacji komercyjnych projektów inwestycyjnych: finansujemy istniejącą bądź nowo powołaną spółkę komunalną i dostosowuje warunki finansowania do poziomu wsparcia samorządowego dla projektu.

Wobec nieustannego braku przejrzystości zasad funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, staramy się wyszukiwać możliwe warianty finansowania przedsięwzięć i inwestycji samorządowych poza budżetem gminnym, w ramach spółek komunalnych.

Poza obligacjami i kredytami inwestycyjnym, dla wsparcia JST wykorzystujemy inne instrumenty dłużne tj. wykup wierzytelności, dzierżawę itp.
Zrealizowane transakcje mają z reguły charakter indywidualny i niepowtarzany, choć najistotniejsza w poszukiwaniu właściwych dla gminy rozwiązań jest nie tylko konstruktywna ocena sytuacji budżetowej, ale przede wszystkim ocena potencjału rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej.

Skontaktuj się z nami

 

Znajdź centrum korporacyjne

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z INFOLINIĄ

801 500 600