Produkty kredytowe

Dopasowane produkty kredytowe

BIZ Bank oferuje klientom szeroki wybór produktów kredytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki lokalnym gremiom kredytowym gwarantujemy szybką decyzję kredytową. Naszą zaletą jest elastyczna oferta kredytowa uwzględniająca najnowocześniejsze rozwiązania techniki bankowej.

Efektywność

BIZ Bank stawia na budowanie długofalowych partnerskich relacji, na dostarczanie efektywnych rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb klientów. Procedury BIZ Banku pozwalają p na szybkie wprowadzenie wypracowanego wspólnie z klientem nowego, zindywidualizowanego produktu, którego inne banki nie mają i nie będą w stanie zaoferować w krótkim czasie.

Kredyt w rachunku bieżącym

Celem kredytu w rachunku bieżącym jest utrzymanie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie oraz regulowanie bieżących zobowiązań płatniczych. Bank oferuje kredyt w rachunku bieżącym złotowym lub walutowym.

Kredyt obrotowy

Klientom szukającym krótkoterminowego wparcia finansowego polecamy kredyt obrotowy o zmiennej stopie oprocentowania z terminem spłaty do roku. Kredyt jest odnawialny i może służyć finansowaniu realizacji kontraktów lub pozostałej bieżącej działalności klienta.

Linia kredytowa wielozadaniowa

Doskonałe rozwiązanie dla klientów, których działalność wymaga skorzystania z wielu produktów kredytowych: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, inwestycyjnego, produktów trade finance. Dzięki elastyczności jaką daje linia kredytowa wielozadaniowa, to Klient decyduje, w jaki sposób chce wykorzystać kwotę kredytu w zależności od aktualnych potrzeb. Linię można wykorzystać w różnych walutach dostępnych w BIZ Banku.

Kredyt inwestycyjny – finansowanie projektów

Kredyt inwestycyjny dostosujemy do zapotrzebowania finansowego i prognozowanych przepływów pieniężnych związanych z projektem. Istotnym elementem tego rodzaju finansowania jest fakt, że zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego są aktywa finansowane ze środków pozyskanych z kredytu. Projekty inwestycyjne finansujemy zarówno na podstawie bilansu klienta, jak i przy wykorzystaniu spółek specjalnego przeznaczenia (SPV). Finansowanie w formule SPV ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy klient rozważa kolejne inwestycje i nie chce nadmiernie obciążać bilansu. Okres kredytowania, wypłata środków oraz harmonogram spłaty są ustalane wspólnie z klientem.

Skontaktuj się z nami

 

Znajdź centrum korporacyjne

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z INFOLINIĄ

801 500 600