Produkty skarbowe

Departament Skarbu BIZ Banku

Pomaga klientom w zarządzaniu płynnością oraz ryzykiem kursowym dzięki szerokiej ofercie produktów rynku pieniężnego i walutowego. Departament Skarbu BIZ Banku zapewnia klientom stały dostęp do fachowych analiz i informacji pochodzących ze wszystkich światowych rynków.

Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Natychmiastowa transakcja wymiany walut dedykowana jest każdemu klientowi, który dokonuje wymiany walut i zainteresowany jest konkurencyjną ofertą oraz profesjonalną i szybką obsługą. Klient ma możliwość indywidualnej negocjacji w każdej walucie prezentowanej w tabeli banku. Transakcje zawierane są przez telefon. Minimalna kwota negocjacji to już 500 euro lub jej równowartość w innych walutach.

Produkty skarbowe w BIZ Banku

Depozyty złotowe i walutowe

Depozyty to najbardziej bezpieczna i elastyczna możliwość zarządzania nadwyżkami finansowymi. Każdy klient BIZ Banku ma możliwość indywidualnego negocjowania stawek i indywidualnych terminów depozytów we wszystkich walutach znajdujących się w tabeli banku. Negocjowane depozyty można zawierać na dowolny termin od 1 dnia do 2 lat.

 

Wsparcie dealera

Każdy Klient BIZ Banku może uzyskać wsparcie dedykowanego dealera. Dealer umożliwia bezpośrednią negocjację walutową oraz dostarcza bieżących informacji rynkowych. Na prośbę klienta dealer monitoruje rynek finansowy i informuje klienta o korzystnych zmianach kursu walutowego.

 

Regulacje i osoby kontaktowe

Dane kontaktowe i regulacje »

Swap Odsetkowy - IRS

Transakcja swap odsetkowy (IRS) pozwala klientowi zamienić finansowanie oparte na zmiennej stopie procentowej na stałą stopę procentową w ramach tej samej waluty. Klient ma możliwość z góry określić koszt przyznanego finansowania oraz zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą stóp procentowych.

Swap Walutowo-Odsetkowy - CIRS

Transakcja swapa walutowo-odsetkowego pozwala klientowi np. zamienić finansowanie oparte na zmiennej stopie procentowej w walucie X na stałą stopę procentową w walucie Y. Wysokość stałej stopy procentowej w walucie Y, którą płaci klient zostaje uzgodniona w momencie zawarcia transakcji CIRS, zaś wysokość zmiennej stopy procentowej w walucie X płatnej przez BIZ Bank ustala się w poszczególnych terminach przypadania płatności odsetkowych. Transakcja ta pozwala Klientowi jednocześnie zabezpieczyć ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

Produkty skarbowe w BIZ Banku
Produkty skarbowe w BIZ Banku

Depozyty złotowe i walutowe

Depozyty to najbardziej bezpieczna i elastyczna możliwość zarządzania nadwyżkami finansowymi. Każdy klient BIZ Banku ma możliwość indywidualnego negocjowania stawek i indywidualnych terminów depozytów we wszystkich walutach znajdujących się w tabeli banku. Negocjowane depozyty można zawierać na dowolny termin od 1 dnia do 2 lat.

Program Emisji Obligacji

Emisja obligacji to alternatywne źródło pozyskania i dywersyfikacji finansowania dla przedsiębiorstw poszukujących znacznych środków na projekty inwestycyjne, jak i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Główną zaletą emisji obligacji jest elastyczność, klient decyduje o strukturze emisji obligacji oraz o parametrach emisji: wielkości emisji, terminie wykupu, częstotliwości wypłacania odsetek, a także wysokości oprocentowania.

Regulacje i osoby kontaktowe

Dane kontaktowe i regulacje »

Twój dealer

 

Telefon

22 653 08 00