Zarządzanie Płynnością

Zarządzanie płynnością

BIZ Bank oferuje klientom nowoczesne narzędzia pozwalające efektywnie wykorzystywać środki znajdujące się ich rachunkach.

Nowoczesny BIZ Bank

  • sprawne finansowanie bieżących potrzeb Klienta
  • rozbudowane formy zarządzania płynnością finansową
  • lokalny partner w rozwoju przedsiębiorczości

Zero Balancing

Usługa oferowana pojedynczym przedsiębiorstwom. Polega na wspólnej kontroli środków na rachunkach Klienta należących do struktury Zero Balancing w ciągu dnia operacyjnego oraz ich konsolidacji na rachunku głównym pod koniec dnia.

Cash Pooling

Cash Pooling jest rozwiązaniem pomagającym finansować bieżące potrzeby wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in.: krótkoterminowe lub sezonowe zapotrzebowania na gotówkę, wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dostawy towarów, materiałów, surowców, usług lub określonej transakcji. Produkt przeznaczony dla grup – podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo.

Twój doradca

 

Telefon

22 653 06 55