Lokata dla Profesjonalistów

Oferta nieaktualna

 

Twoje korzyści

  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty,

 

Sprawdź, czy ta promocja jest dla Ciebie

Lokata dla Profesjonalistów została przygotowana z myślą o osobach posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza, stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, adwokata lub radcy prawnego.

Jeśli posiadasz prawo do wykonywania jednego z powyższych zawodów, nie masz aktywnego kredytu w naszym banku oraz wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – nie zwlekaj.

Skorzystaj ze specjalnej oferty i załóż lokatę z wysokim oprocentowaniem aż 3% w skali roku.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie promocji.


Bezpieczeństwo

 Sprawdź zalety konta osobistego
Sprawdź zalety konta oszczędnościowegoRegulaminy

Lokata dla Profesjonalistów to:

  • Oprocentowanie: stałe 3,00%*
  • Okres lokaty: 3 miesiące
  • Waluta lokaty: PLN
  • Minimalna wartość lokaty: 1 000 zł
  • Maksymalna wartość lokaty: 50 000 zł

 

Jak założyć?

  • Wypełnij wniosek online.
  • Przelej środki na wskazany rachunek.
  • Ciesz się rosnącymi oszczędnościami.

 

* „Lokata dla Profesjonalistów” oferowana Klientom indywidualnym dostępna jest od 1 000 złotych na okres 3 miesięcy. W przypadku odnowienia lokaty obowiązywać będą stawki oprocentowania obowiązujące w dniu odnowienia dla standardowej SMART Lokaty – lokata odnowiona. Oprocentowanie 3,0% w skali roku dostępne jest dla Klientów, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych przez Bank za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności telefonu, komputera, tabletu, smartfonu dla celów marketingu bezpośredniego Banku, w tym także na kontaktowanie się przez Bank w celu złożenia propozycji zawarcia umowy lub przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności SMS, MMS lub poczty elektronicznej oraz nie odwołają przedmiotowych zgód oraz będą widnieć w ogólnodostępnej bazie online wymienionej w „Regulaminie promocji lokat oferowanych Klientom indywidualnym pod nazwą „Lokata dla Profesjonalistów”. W przypadku stwierdzenia przez Bank niespełnienia którekolwiek z warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank będzie uprawniony do zmiany oprocentowania lokaty do wysokości 1,50% w skali roku. Zmiana oprocentowania nastąpi następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez bank nie spełnienia którekolwiek z warunków promocji. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zmianie oprocentowania Lokaty, Bank prześle do Klienta informacje o przedmiotowej zmianie pocztą elektroniczną. Szczegóły znajdziesz w Tabeli Oprocentowania i Opłat dla lokat terminowych, Regulaminie otwierania lokat terminowych oraz Regulaminie promocji lokat oferowanych Klientom indywidualnym pod nazwą „Lokata dla Profesjonalistów”.

Skontaktuj się z nami

 

ODWIEDŹ DOWOLNY ODDZIAŁ
BIZ BANKU

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z INFOLINIĄ

801 500 600