WŁADZE BANKU

Zarząd

Marek Kulczycki

Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej.

Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 roku mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska S.A. Od 2002 do 2009 roku Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Od 2010 do 2014 członek Rady Nadzorczej tego Banku.

Od 2011 adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, Dziekan Wydziału Biznesu, Prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. Od 2015 do lutego 2016 Rektor Uczelni Vistula. Obecnie Prezes Zarządu FM Banku PBP S.A.

Bartosz Chytła

Pierwszy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych, Pion Bankowości Detalicznej i Przedsiębiorstw

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych. Jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w roku 1996 w Pierwszym Polsko-Amerykański Banku S.A. Od 2004 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A., gdzie odpowiadał za segmenty bankowości detalicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzył i wdrożył strategię wzrostu w tych obszarach. W roku 2008 jako Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. odpowiadał za bankowość detaliczną tworząc ją od podstaw. Od roku 2009 do 2012 jako Prezes Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. przeprowadził kompleksową restrukturyzację banku jednocześnie wprowadzając go na ścieżkę zyskownego wzrostu. W latach 2009-2011 pełnił rolę członka Komitetu Zarządzającego Grupą DNB NORD.

Od 2012 roku piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holdingu, zasiadając jednocześnie w Radach Nadzorczych Idea Banku oraz spółek: Idea Leasing, Idea Expert, MW Trade, Getin International. Od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Meritum Banku.

Tomasz Maciejewski

Wiceprezes Zarządu, Pion Finansowy

Od 2011 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu FM Banku SA, a od 2009 r. wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy.

W latach 1995 – 2008 pracował w WestLB Bank Polska SA, był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. operacyjnych i finansowych. Równolegle był związany zawodowo z WestLBHungariaZrt. Wcześniej pracował między innymi w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA. Pełnił funkcje wiceprezesa, członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje oraz dyrektora finansowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia executive MBA według wspólnego programu SGH i Uniwersytetu w Minnesocie.

Grażyna Musiatowicz-Podbiał

Członek Zarządu, Pion Operacji, Logistyki i IT

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności informatyka ekonomiczna (2005) i absolwentka wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia Executive MBA GFKM, Uniwersytetu Gdańskiego i RSM Erasmus University

Z bankowością związana jest od 2000 roku, kiedy rozpoczynając pracę w Nordea Bank Polska, miała okazję wziąć udział w kluczowych projektach: wdrożenia nowego systemu bankowego i bankowości elektronicznej, a następnie odpowiadając za całość rozwoju systemów informatycznych banku: w projektach kształtujących architekturę rozwiązań IT oraz przeprowadzenie dwóch fuzji operacyjnych

Następnie podjęła pracę w GE Money Banku, zarządzając obszarem rozwoju technologii informatycznej, gdzie zajmowała się w sposób szczególny zwiększeniem wydajności procesu wdrożeń oraz podniesieniem poziomu dojrzałości procesowej organizacji.

W 2008 roku dołączyła do zarządu Meritum Banku ICB, gdzie biorąc udział w tworzeniu od podstaw banku detalicznego, odpowiadała za transformację architektury informatycznej i jej dostosowanie do przyjętej strategii rozwoju. Z bankiem tym związana była do zakończenia fuzji operacyjnej z Alior Bankiem w 2015 roku.

Michał Sobiech

Członek zarządu, Pion Ryzyka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i bankowość. Od 2003 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2010 r. uzyskał certyfikat Advanced Management Program w IESE Business School.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG Polska, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych banków, projektami due diligence, doradztwem w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem bankowym. W latach 2004-2009 pracował w Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował stanowiska dyrektorskie w obszarze finansów i monitoringu ryzyka.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję członka zarządu w Banku Pocztowym SA i nadzorował obszary zarządzania ryzykiem i finansów.

Rada nadzorcza

Tomasz Bieske - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Peter Bramwell Cartwright - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Henryk Stępniak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Benjamin James Hollowood - Członek Rady Nadzorczej

Tod Alan Kersten - Członek Rady Nadzorczej

Błażej Kochański - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Struktura organizacyjna FM Banku PBP SA